Starfið í sveitinni

Starfi sveitarinnar er skipt upp í flokka þar sem hver flokkur hefur ákveðið hlutverk sem tengist markmiðum sveitarinnar, þe. að bjarga mannslífum og verðmætum. Til viðbótar við flokkana eru ýmsar nefndir og ráð sem styðja við það starf sem fer fram í flokkunum.

Afturgöngur

Flokkur eldri félaga HSSK. Er bakhjarl yngri félaga og miðlar reynslu sinni. Sér um skipulagninu bæði stuttra og langra æfingaferða.

Bátaflokkur

Sér um viðhald á bátum sveitarinnar og mannar áhöfn á bátana.

Bækistöðvarhópur

Sér um bækistöð okkar í aðgerðum

Leitarflokkur

Ber ábyrgð á leitartæknibúnaði sveitarinnar og mannar sérhæfða leitarhópa.

Nýliðar

Hópur verðandi félaga sveitarinnar. Nýliðar afla sér þekkingar og reynslu á námskeiðum og æfingum á vegum sveitarinnar.

Rústaflokkur

Sér um rústabjörgunarbúnað sveitarinnar og mannar rústabjörgunarhópa.

Sleðaflokkur

Sér um viðhald á vélsleðum sveitarinnar og mannar þá í útköllum sem og öðrum verkefnum.

Tækjaflokkur

Sér um viðhald á ökutækjum sveitarinnar og mannar þau í útköllum sem og öðrum verkefnum.

Ungliðar

Hópur fólks á aldrinum 16-18 ára sem ekki hefur náð aldri til að taka þátt í nýliðastarfi en tekur þátt í ungliðastarfi sveitarinnar sem er góður undirbúningur fyrir nýliðastarfið.

Undanfarar

Sér um sérhæfðan fjallabjörgunarbúnað sveitarinnar og mannar fjallabjörgunarhópa.

Hjálparsveit skáta í Kópavogi